Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Snabbfiltrering

Från flotationen leds vattnet till mellanblandningen där det efter en pH höjning leds vidare till snabbfiltreringsbassängerna. Här avskiljs de sedimenterade metallerna, mangan, järn och aluminium, från vattnet när det rinner genom ett en meter tjockt sandlager. 

      


 

Finn snabbfiltreringen även på Process-schemat >>

Fortsätt till Långsamfiltreringen >>

 

Uppdaterad 18.12.2015