Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900


Foto: Jaakko J. Salo

Renvattnets förvaring och pumpning

Desinficerat vatten från utjämningsbassängen pumpas till renvattenbassänger där det förvaras före det distribueras vidare till konsumenterna via två olika rutter. Hälften av vattnet pumpas direkt till hushållen och resten via en underjordisk lågvattenreservoar närmare staden.

Vattentornet i centrum av staden har också en liten vattenreservoar som används för att reglera pumpningen av vattnet till ledningsnätet. För övrigt är tornets uppgift främst att emotta tryckstötar i ledningsnätet.

 
Se hur vattnet pumpas till konsumenterna på  Process-schemat >>

Från konsumenterna fortsätter vattnet ner i avloppet och renas åter en gång på Avloppsreningsverket >>