Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Byttan-kampanjen inleddes 7.11.2016 - Vasa Vatten medverkar

Vasa Vatten medverkar i den nationella Byttan-kampanjen

Den 7 november inleddes Vattenverksföreningens och vattenförsörjningsbolagens gemensamma kampanj, vars syfte är att uppmärksamma de farliga kemikalierna vi använder i vardagen och förhindra deras färd ner i avloppen.

Invånarna belastar omedvetet avloppsreningsverk och vattensystem med kemikalier i hushållen. Renandet av avloppsvatten lyckas bäst när man inte lägger ämnen i avloppet som inte hör dit. En ansvarsfull konsument försäkrar att avloppet i det egna hemmet inte används som en soptunna.

Fyra informationsvideon har producerats som kampanjmaterial. Byttan-kampanjen har finansierats av vattenverkens utvecklingsfond, samt femton vattenförsörjningsbolag, inklusive Vasa Vatten. Miljömärket Svanen och EU-Ecolabel har även deltagit i samarbetet. Kampanjen är tillika ett engagemang för Baltic Sea Action Group.​


Vasa Vattens kampanjvideo visades på Bio Rex under tiden 7.11 - 24.11.2016 
som reklam före filmen med slagordet ”Avloppet håller inga hemligheter”.

Kampanjvideona har tyvärr endast producerats på finska, men på kampanjens nätsidor, pytty.fi finner man gott om information även på svenska och engelska.

 

 

Kolla även in på You Tube Vessa on vapaa (Toan e ledig) -videona!

 

Kampanjfilmerna samt information om farligt avfall och instruktioner angående vattenvänliga tillvägagångssätt finner man på Byttan-kampanjens hemsidor, dit du kommer genom att klicka på bannern här nedan!

 

 

Uppdaterad 03.11.2017