Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

Förberedelser för elavbrott

Som aktörer för kritisk försörjningsberedskap eftersträvas att vattenförsörjningen hålls utanför s.k. cirkulerande elavbrott. Undvik ändå att använda vatten redan en halv timme före elavbrottens början och under avbrotten, så att avloppsvattenflödena inte belastar avloppspumpstationerna för mycket.

Beredskap är en viktig del av vattenförsörjningsverkens verksamhet. Beredskapen finns att reagera snabbt på olika hot som kan uppstå mot verksamheten. På vattenverket och vid renvattenpumpstationerna finns reservkraft att tillgå, därför fungerar vattendistributionen under elavbrott, dock kan variationer i vattentrycket förekomma.

I Vasaområdet finns ca. 130 avloppspumpstationer som inte har reservkraft att tillgå. Under de cirkulerande elavbrotten, stannar avloppspumpstationerna i området. För att vi ska undvika att avloppsvatten hamnar i fastigheters källare, i vattendrag och i terrängen, ber vi undvika att använda vatten under elavbrotten, bl.a. att duscha, bada, diska, tvätta kläder och spola toaletten. Om fastigheten har en egen avloppspump, kan vattenanvändning under elavbrotten fort orsaka att avloppet flödar över.

 

Kom i håg dessa saker under elavbrott och när du sparar el:

  • Undvik att använda vatten redan en halv timme före elavbrottens början och under avbrotten
  • Försäkra att temperaturen inte sjunker under noll och vattenmätaren fryser i vattenmätarutrymmet.
    Läs mera om ämnet >>

 

Kontrollera om din beredskapsnivå är tillräcklig även då det gäller vatten:

72timmar.fi/vatten/

 

Uppdaterad 05.12.2022