Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Vatten- och avloppsvattenavgifter

 Den allmänna momssatsen  24 %          
 

Förbrukningsavgift  € / m³

fr.o.m.15.1.2020

fr.o.m.15.1.2020

fr.o.m. 1.1.2021

fr.o.m. 1.1.2021

 

utan moms

inkl. moms

 utan moms

inkl. moms

Vattenavgift 1,22 1,51 1,28 1,59
Avloppsvattenavgift 1,82 2,26 1,96 2,43
Totalt 3,04 3,77 3,24 4,02
Grundavgift  € / år
Mätarstorlek:
       
20 mm, årsförbrukning högst 700 m³ 130,00 161,20    
20 mm, årsförbrukning över 700 m³ 330,00 409,20    
30 mm, årsförbrukning högst 3000 m³ 630,00 781,20    
30 mm, årsförbrukning över 3000 m³ 1350,00 1674,00    
40 mm 2100,00 2604,00    
50 mm 3300,00 4092,00    
80 mm 4200,00 5208,00    
100 mm 4800,00 5952,00    
OBS:

Om en fastighet är ansluten enbart till vattenledningsnätet eller avloppsnätet,
utgör grundavgiften 70 % av ovannämnda belopp.

       
Övriga avgifter        
Justering av vattenmätare 160,00 198,40    
Avläsning av vattenmätare under arbetstid 53,00 65,72    
Öppnande och stängande av husventil
(obetalda räkningar)
156,00 193,44    
Fjärrvisningsavgift >> Impulsmätarsavgift 115,00 142,60    
Mätarbrunnsavgift 60,00
 
74,40
 
   
Tillägg för betalningspåminnelse 5,00      
Förseningsränta enligt räntelagen (fr.o.m.1.7.2016) 7,0 %      

Uppdaterad 22.10.2020