Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vasa Vatten, Vasa stad

Kontaktuppgifter

Postadress

Vasa Vatten 
PB 701
65101 VASA

Besöksadress

Gjuterivägen 2 B
65100 VASA

Öppet mån - fre klo 8.00 - 15.30

Telefon

(06) 325 1111 (central)

 

Felanmälningar

Under arbetstid

(06) 325 4187

Utanför arbetstid

(06) 325 4151
040 725 7900

 

Uppdaterad 09.01.2019