Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni
 

Aktuellt

Trafikområden - dagvattenhanteringen – kommuntekniken sköter

Ärenden som gäller dagvattenhanteringen inom trafikområden: kontakta kommuntekniken, tfn 040 193 9975 / Mika Ketonen   ...

Vattenledningar saneras på Fredsgatan och Storalånggatan

17.7.2024:  Vattenavbrott  på onsdagen 17.7.2024 fr.o.m. kl. 11.30  på adressen  Fredsgatan 26. *** 16.7.2024:  Vattenavbrott  på tisdagen 16.7.2024...

Dålig smak och lukt av Lillkyros hushållsvatten

Vasa Vatten har fått feedback från olika delar av Lillkyro om dålig smak och lukt av hushållsvatten. Vasa Vatten är medveten om saken och har vidtagit åtgärder. Problemet beror på områdets små...

Vasa Vattens byrås nya öppet- och telefontider

Vasa Vattens byrås (Gjuterivägen 2 B) nya öppet- och telefontider är mån-fre kl. 9-15 .

Det är förbjudet att simma i Molnträsket

Molnträsket fungerar som reservoar för råvatten. P.g.a. pumpningen strömmar vattnet ställvis så hårt att det är farligt att simma där. Följande saker är förbjudna...

Kommer det inte vatten ur kranen? Vi informerar om vattenavbrott också med textmeddelande

Kommer det inte vatten ur kranen? Information om vattenavbrott kan fås till telefonen. Vasa Vatten har i juni 2023 tagit i bruk en textmeddelandetjänst som används till att skicka...

Vasa Elektriska byggde i samband med Påttska avloppsreningsverket en anläggning som tar vara på spillvärmen ur renat avloppsvatten

24.1.2024 Spillvärmeanläggningen som byggts vid Påttska avloppsreningsverket har tagits i bruk. Sedan december 2023 har anläggningen producerat fjärrvärme regelbundet. I all sin enkelhet...

Trafiken har ökat på Vattentagsvägen, bygget av efterbehandlingsanläggningen (H-byggnaden) är på gång

2.10.2023 Jordbyggnadsarbeten av den nya H-byggnaden i Molnträskets vattenverk är på gång och gjutningen av byggnadens grund börjar i oktober 2023. Bygget av den nya anläggningen för...

Dålig smak och lukt i vattenledningsvatten i Lillkyro

Det har förekommit dålig smak och lukt i vattenledningsvatten i Lillkyro. Orsaken till detta är varmt vatten och små konsumtionen på området.  Vattenprovsvaren visade inget...

Undersökning av avloppens skick under 5.9.-20.10.2023

Undersökning av avloppens skick under 5.9.-20.10.2023 Vasa Vatten undersöker avloppens skick med hjälp av Underground Citys screeningsmetod och utreder läckagepunkter av dagvatten...