Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Vattenavbrott Fredsgatan 30 & 32 mån 27.5.2024 kl. 9.00 ->

Vattenavbrott på måndagen 27.5.2024 fr.o.m. kl. 9.00 på adresserna  Fredsgatan 30 Fredsgatan 32 / Stationsgatan 18 p.g.a underhållningsarbete.   ...

Vasa Vatten söker en driftschef till Påttska reningsverket för en ordinarie befattning

Vasa Vatten söker en driftschef till Påttska reningsverket för en ordinarie befattning I uppgiften som driftschef arbetar du som sakkunnig på hushållsvattentjänster i stadskoncernen och...

Vattenledningar saneras på Fredsgatan och Storalånggatan

Vasa Vatten sanerar vattenledningar på Fredsgatan (mellan Stationsgatan och Handelsesplanaden) och på Storalånggatan (mellan Fredsgatan och Vasaesplanaden).  Arbetet börjar den 22....

Vattenledningar saneras på Kaserngatan

Vasa Vatten sanerar vattenledningar på Kaserngatan (mellan Skolhusgatan-Strandgatan) på veckorna 20-21. Vattenavbrott kan förekomma.

Avvikande trafikregleringar på området Vasklotbanken / Blå vägen under tiden 6.-31.5.2024

Avvikande trafikregleringar på området Vasklotbanken / Blå vägen under tiden 6.-31.5.2024 p.g.a. Vasa Vattens vattenförsörjningsarbeten. Byggplatsen ligger mellan Sandös och hamnens...

Den årliga gatuspolningen har börjat på gator och cykelvägar

30.4.2024: den årliga gatuspolningen har börjat. ***** Den årliga gatuspolningen (sandborttagning) håller på att börja på gator och cykelvägar - nattfrosten flyttar fram starten ...

Eventuellt brunt vattenledningsvatten i Lillkyro

29.4.2024: man har ökat avtappning av vatten i Golkas, Loukontie och vid Vähäkyrö-hus p.g.a. brunt vattenledningsvatten. ***** 26.4.2024: Fastigheter är utan vatten i Lillkyro. ...

Vattenledningar saneras i Västervik

10.4.2024: På torsdagen 11.4.2024 fr.o.m. kl. 7.30 görs vattenlednings reparerings- och anslutningsarbeten på området Västerviksvägen / Björkvägen . Information har delats och...

Användning av motordrivna fordon är förbjudet på isen av Molnträsket!

Användning av motordrivna fordon är förbjudet på isen av Molnträsket och i omedelbar närhet av Molnträsket.  Molnträsket fungerar som reservoar för råvatten, dvs. olja, bränsle...