Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan Vesi

En ny sms-tjänst har tagits i bruk. Om ditt telefonnummer är offentligt får du våra störningsmeddelanden till din telefon, annars kan du registrera dig i tjänsten.

 Störningar

På störningskartan ser du aktuell information om var i vårt serviceområde det förekommer störningar som påverkar vattendistributionen. På kartan ser du avbrott i vattendistributionen i realtid, samt information om kommande underhållsarbeten som i närområden kan orsaka avbrott i vattendistributionen eller variationer i vattenkvaliteten.

Mer om störningar