Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

 Foto: Christoffer Björklund

Anslutning till vatten- och avloppsnäten

För att ansluta till vatten- och avloppsvattennätet behöver du beställa anslutningsuppgifter för planeringen från Vasa Vatten. De är kostnadsfria och gäller ett år från datering. Du måste ordna en VVS-planerare som enligt anslutningsuppgifterna gör fastighetens vatten- och avloppsplaner.

Byggnadstillsynen levererar godkänna planer till Vasa Vatten, därefter gör Vasa Vatten anslutningsavtalet, som sänds för underteckning via posten eller elektroniskt.

Anslut till vatten- och avloppsnätet (pdf)

Före du beställer anslutningsuppgifter, försäkra dig om att din tomt ligger inom Vasa Vattens verksamhetsområde.

Vasa Vattens verksamhetsområde >>
 

Printa ut en checklista som hjälp:

Checklista för nybyggare (ifyllbar pdf, svenska s.2)

Checklista för sanerare (ifyllbar pdf, svenska s.2)

 

1. Beställ fastighetens anslutningsuppgifter för planering av tomtledningarna.


Uppgifter som behövs för beställning av anslutningsuppgifter:

Fastighetsägarens kontaktinformation

 • för- och efternamn
 • gatuadress och postnummer
 • kontaktinformation (telefon, e-post osv.) 

Fastighetens information

 • fastighetsnummer
 • gatuadress och postnummer

Åtgärderna som anslutningsuppgifterna berör

 • nybyggnad, grundlig renovering eller utbyggnad
 • installation/sanering av vatten-, avlopps- och/eller dagvattenledningar

Vart skall uppgifterna sändas

 • för- och efternamn
 • kontaktinformation (e-post)

På begäran kan uppgifterna sändas till annan än ägaren.

 

 

Frågor angående anslutning och anslutningsuppgifterna besvaras på telefon.

Kom i håg att reservera ordentligt med tid för leveransen.

 

2. Ordna en FVA-arbetsledare

På varje byggarbetsplats där vatten- och avloppstekniska arbeten utförs skall det finnas en arbetsledare för installationen av fastighetens vatten- och avloppsanordningar. FVA-arbetsledaren hjälper dig i alla vatten- och avloppstekniska frågor och problemsituationer. Hen ansvarar också för alla vatten- och avloppstekniska installationer inom ditt byggprojekt.

FVA-arbetsledaren skall utses innan vatten- och avloppsarbeten påbörjas. FVA-arbetsledaren måste godkännas av Vasa stads byggnadstillsyn.

 

3. Sänd de anslutningsuppgifter som erhållits till VVS-planeraren

Om du har meddelat att uppgifterna skall sändas direkt till planeraren, tar vi hand om detta.

 

4. Leverera planerna till Vasa stads byggnadstillsyn

Vasa stad använder sig av en elektronisk tillståndstjänst

ePermit >>

Vasas byggnadstillsyn >>

FVA-dimensioneringsuppgifter (ifyllbar pdf)

FVA-dimensioneringsuppgifternas ifyllnadsråd (pdf)

 

 1. Tomtkarta över vattenledningar och avlopp
 2. Anslutningsuppgifter
 3. FVA-dimensioneringsuppgifter-blankett (ifylld och undertecknad av planerare)
 4. Situationsplan (vatten och avlopp) 1:200 (1:500)
 5. Planritningar över vattenledningar och avlopp 1:50 (gamla byggnader 1:100), varifrån vattenmätarens placering framkommer
 6. Vatten- och avloppsritningar av övriga våningar inkl. specialritningar.
 7. Inom glesbygdsområde: översiktskarta över fastighetens läge


De ritningar som Vasa Vatten behöver levereras automatiskt till oss av Byggnadstillsynen.

 

5. Undertecknandet av anslutningsavtalet

Vasa Vatten gör upp ett anslutningsavtal som sänds för underteckning via posten eller elektroniskt.

Ytterligare uppgifter om undertecknandet av anslutningsavtalet osv.

 • Riitta Nylund-Kähtävä  |  (06) 325 4185  |  riitta.nylund-kahtava@vaasa.fi
 • Kati Tyynelä-Koppelomäki |  (06) 325 4004  |  kati.tyynela-koppelomaki@vaasa.fi eller

 

6. Beställ installation av röranslutningar och vattenmätare

Vasa Vatten utför ALLTID röranslutningsarbetet mellan vattnets distributionsledning och tomtvattenledningen, samt vattenmätarinstallationen. 

Beställ installationsarbeten av våra tekniska tjänster

 • Mats Kulla         |  (06) 325 4187   |  mats.kulla@vaasa.fi
 • Johan Storlund  |  (06) 325 4180   |  johan.storlund@vaasa.fi
 • Juha Vessonen  |  (06) 325 4170   |  juha.vessonen@vaasa.fi

 

Leveranstiden

Leveranstiden för anslutningsarbetet är ca 1 vecka och för installation av vattenmätaren ca 2-3 arbetsdagar.
 

Anslutningspunkt

Anslutningspunkten utgörs inom detaljplaneområden av tomtgränsen och av allmänn stamledning eller avloppsbrunn inom glesbygden. Vasa Vatten ansvarar för anskaffning och installation, inklusive jordbyggnadsarbeten samt underhåll av tomtvatteledningen och -avloppet, till den här punkten.

Ansvarsområdenas gränser >>


Anslutningsarbeten som den anslutna ansvarar för


Anskaffning och installation, inklusive jordbyggnadsarbeten av tomtvattenledning och -avlopp från anslutningspunkten till huset, utförs av fastighetsägaren eller av Vasa Vatten på den anslutnas bekostnad. Den anslutna bekostar själv underhåll av tomtvattenledning och -avlopp.

Om den anslutna anskaffar och installerar tomtledningar, är det Vasa Vatten som fastställer och godkänner tomtledningarnas material, storlek och placering. Kopplingsarbeten sköts alltid av oss, även inom glesbygdsområden.

Installation av tomtvattenledning under fastighet >>

Exempel på utrymmesbehov för vattenmätare >>

Vasa Vatten fakturerar den anslutna för utförda anskaffningar, installationer och arbeten enligt gällande prislista (öppnas i nytt fönster). Den anslutna förbinder sig att vid anläggande, anskaffning och installation av tomtledningar, följa verkets anvisningar.

 

7. Beställ nödvändiga FVA-granskningar

De granskningar av vatten- och avloppsanordningar som behövs kan beställas, samt ytterligare uppgifter erhållas av Vasa stads byggnadstillsyn, Harri Suoranta 040 569 6700

 

8. Gör nödvändiga ändringar om ägarbyten

Ägarbyte >>

 

Uppdaterad 12.06.2024