Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900
Vasa från luften, Vasa Vatten Kuva: Jaakko J. Salo Foto: Jaakko J. Salo

Kundservice

Postadress

Vasa Vatten 
PB 701
65101 VASA

Besöksadress

Gjuterivägen 2 B
65100 VASA

Öppet mån - fre 
kl. 9.00 - 15.00

E-post

vaasanvesi@vaasa.fi
förnamn.efternamn@vaasa.fi

E-blanketter

Du kan även kontakta oss med en e-blankett angående flera ärenden.

Ledningskartor och anslutningsärenden

06 325 4154
06 325 4155

Arbetsbeställningar

röranslutningar + vattenmätare
underhåll av ledningar

06 325 4187
06 325 4180

Arbetsfakturering

06 325 4181

Fakturering (Vatten / avloppsvatten)

Betalningsövervakning
Anslutningsavtal
Ägarbyten

06 325 4004 
06 325 4185 
06 325 4181

 

Uppdaterad 26.06.2024