Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan Vesi

Vasa stads kommunteknik har inlett faktureringen av dagvattenavgifter. I sektionen Aktuellt finner du mer information.

 Vanliga frågor

Hur mycket kostar vattnet?

Vad är vattnets pH?

Tillsätter man fluor i dricksvattnet?

Vem ansvarar för regnvattenledningarna?

Här finner du svaret på dina frågor gällande vattenförsörjningen.

Svar >