Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Luftning

Den biologiska behandlingen sker i luftningsbassänger, av vilka det finns 10 stycken. Aktivt slam som bildas i processen tillsätts i det avloppsvatten som leds till luftningsbassängerna. Bakterierna i slammet spjälker de organiska ämnena i avloppsvattnet. På bottnen av luftningsbassängerna finns ett luftningssystem som tillför syre till bassängerna. Bakterierna behöver syre till sönderdelningen av de organiska ämnena. Av detta får de energi till att utföra sina livsfunktioner och till att föröka sig, samtidigt som de renar vattnet.

 

 

Finn luftningen även på Process-schemat >>

Fortsätt till sedimenteringen >>