Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

Vattnet i Vasas historia


 

År 2015 fyllde Vasa Vatten 100 år. Vatten har haft en stor betydelse i Vasas historia, eftersom dricksvatten alltid varit en bristvara på kustområden. Alltsedan 1800-talet har under åren mycket gjorts för att säkra vattentillgångarna. Under Vasa storbrand 1852 fick man lära sig vikten av tillgången till vatten. Efter branden gjordes en säkrare stadsplan för det nya Vasa, men hela flytten av staden närmare kusten väckte oro över vattentillgångarna. Förutom brandsäkerhet innebär vatten även förbättrad hygien och hälsa. Byggandet av vattenförsörjningsverket fördröjdes dock och vattenbrist hann plåga stadsborna flera gånger innan 1.4.1915, då ett historiskt ögonblick upplevdes i Vasa och man för första gången kunde pumpa vatten till en vattenpost på Salutorget (se bilden ovan).

År 1915 togs även Vasas vattentorn i bruk. Vasas vattentorn är Finlands äldsta vattentorn som fortfarande är i bruk, även om det nuförtiden främst bara jämnar ut trycket i vattenledningsnätet.

År 1971 stod Påttska centralreningsverket färdigt att ta emot avloppsvatten från Vasa stad och Korshols kommun.

 

Mer om Vasa Vattens historia: Rent vatten alltsedan 1915  | Sammanfattning av källan: Vaasan Vedet - Vasa och dess Vatten, Petri Juuti & Tapio Katko | 2006

 

 


Läckagevattnet kostar

Vattenräkningens storlek kan ibland överraska. I sådana fall borde man ifrågasätta konditionen på fastighetens vattenutrustning.

 

 

OBS. på en mobilruta syns hålen inte nödvändigtvis i rätt storlek!

 

Skaffa modern vattenutrustning

Vattenläckage är ofta lättfixade med små utgifter, t.e.x. genom att byta tätning på  kranar eller toalettens vattenbehållare. Nya toalettstolar förbrukar hälften så mycket vatten som gamla.

 

Följ med vattenmätaren för att avslöja smygläckage

Genom att avläsa vattenmätaren varje månad är det lättare att finna dolda läckage om vattenkonsumtionen avviker från det normala.

 

Läs mera från denna länk hur man sparar vatten >>


Ladda ner en version som går att printa ut, som man tex. kan hänga på fastighetens anslagstavla, eller dela ut till invånarna i husbolaget:

Läckagevatten PDF (OBS. flerspråkig version, svenska på sida 2.)

 


Avloppets bruksanvisning


Ta hand om avloppets hälsa.

Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage!

Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken arbetar dagligen för miljön genom att rena ditt avloppsvatten. Ju svårare du gör vattenreningen, desto dyrare blir den.

 

Ta hjälp av Stormossens sorteringsguide för att sortera rätt.
 

Ladda ner en notis som går att printa ut, som man t.ex. kan hänga på fastighetens anslagstavla, eller dela ut till invånarna i husbolaget: Ta hand om avloppets hälsa. (pdf. OBS. flerspråkig version, svenska på sida 2.)

 

Avloppet håller inga hemligheter!


Vasa Vatten medverkar i den nationella Byttan-kampanjen.
Klicka på bannern för att lära dig mera.
  

Se också - Tipsvideon och en guide till god avloppsetikett

(YouTube) / Vattenverksföreningen(bara på finska)

 

 


 

Rent dricksvatten är en förutsättning för livet. Det rena vatten som vattenförsörjningsverken levererar möjliggör en fungerande vardag och säkrar vår hälsa. När vattenförsörjningen fungerar utvecklas såväl samhället som företagsverksamheten. Rent vatten är även en viktig del av Finlands brand och den nationella identiteten. Rent vatten och rena naturvatten är del av vår gemensamma värdefulla nationalegendom som vi får vara stolta över. Drickbart kranvatten -kampanjen synliggjorde värdet av det finska, rena kranvattnet.

Vattenverksföreningen informerade tillsammans med vattenverken om vårat högkvalitativa kranvatten och dess värde. Drickbart kranvatten -kampanjanens Kranvattenopera syntes och hördes, förutom i sociala medier, 12.4. – 20.4.2017 i biografer samt 13.4.2017 i Radiomedia ry:s medlemskanaler. Kampanjen var del av Finlands självständighets hundraårsjubileums program år 2017.

#suomifinland100, #finland100, #kranvatten

 

Vår vattenförsörjning står på en hög nivå. Detta påvisas till exempel av att hos oss i Finland:

 • Är kranvattnet av hög kvalitet det vill säga tryggt, luktfritt, smaklöst, färglöst. Vattentjänstverken uppfyller social- och hälsovårdsministeriets krav på vattenkvaliteten utomordentligt väl. (Mer information om hushållsvattnets kvalitet finns på webbsidorna för Institutet för hälsa och välfärd https://www.thl.fi/sv/web/miljohalsa/vatten/hushallsvatten/overvakning-av-hushallsvattnets-kvalitet)
   

 • Kranvattnet är billigt. Ett dricksglas vatten kostar 0,06 cent – du får ett ämbar vatten för 3 cent! (Källa: Vattenverksföreningens riksomfattande referensvärde)
   

 • Kranvattnet tar aldrig slut. Såväl antalet rörbrott som varaktigheten av rörbrott för invånare har minskat sedan 2010. Varaktigheten av rörbrott för invånare beskriver den årliga längden av vattenavbrott för kunderna till följd av rörbrott. (Källa: Vattenverksföreningen, publikationen Det nödvändiga vattnet).

   

   Låt oss höja en skål för hundraåriga Finland och vårt högkvalitativa kranvatten!

 

          

 

Världens Bästa Vatten

Vatten är till volymen vår överlägset mest använda naturresurs. Unesco, Världsvattenrådet och Storbritanniens Centrum för Ekologi och Hydrologi har alla, på basen av de vattenfattigdomsindex de utvecklat, bedömt att Finland är världens rikaste land då det gäller vatten. I räknandet av indexen har man tagit i beaktande saker som vattenresursernas riklighet, vattenförsörjningens täckningsområden, användningsgrad i hemmen, inom industrin och jordbruket, miljöpåverkan samt socioekonomiska faktorer relaterade till vattenförsörjning. Vi finländare får alltså inte bara njuta av världens högkvalitativaste bruksvatten, utan även de renaste naturvattnen.

Vår vattenförsörjning, som omfattar hela kedjan från råvattentag till avloppsreningsverk, är i världsklass. Detta är en sak vi vill lyfta fram till ära av Finlands 100-årsjubileum och tacka finländarna för att vi, under hela vår självständighet, tillsammans har satsat på att utveckla vattenförsörjningen. Vi har alltid förstått vikten av vattenförsörjningen och dess inverkan på våran samhällsutveckling, hälsa och miljö. Vi kommer säkert att uppskatta rent kranvatten även långt in i framtiden.

 


100 Orsaker att dricka vatten

Vinnarna i videotävlingen i Vatten som törstsläckare -kampanjen 2018, var Vasa Övningsskolas klass 8c.

 

 

Videon, där eleverna påminner oss om vikten att dricka vatten, samlade 1881 röster i publikröstningen och var därmed tävlingens överlägsna vinnare! :)

 

 

Uppdaterad 27.05.2024