Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Slambehandling

Slam bildas i de olika delarna av processen och pumpas till förtjockningsbassängerna. Det tjocka slammet som samlas på bassängbottnen pumpas sedan till centrifugerna för avvattning. På reningsverket finns två centrifuger. Till det slammet som pumpas till centrifugerna tillsätts polymerer, som gör att slammet torkar snabbare.

Det torra slammet pumpas vidare till en slamsilo varifrån det transporteras med lastbil till Stormossens avfallshanteringsanläggning för att rötas. Ur slammet utvinns årligen ca. 800 000 m³ (7.8Gw) biogas, som förädlas till fordonsbränsle som driver en del av stadens bussar. Som slutprodukt bildas även ett luktfritt jordförbättringsämne.

 

 

Finn även slambehandlingen på Process-schemat >>

Fortsätt till vårat laboratorium >>

 

 

 

 

Uppdaterad 30.01.2018