Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften är en engångsavgift, som betalas då en fastighet ansluts till nätverket. Avgiften beräknas

  • inom detaljplaneområdet enligt fastighetens maximibyggrätt, ledningarna ingår i priset ända till tomtgränsen
  • på glesbygdsområdet enligt totalvåningsyta.Anslutningsavgifter | t.ex. bostadshus + garage eller ekonomibyggnad

Byggrätt enligt detaljplan
(våningsyta)
Utan moms
(vattennät+avloppsnät)
Inkl. moms (24 %)
(vattennät+avloppsnät)
500 m² eller mindre 3750,00 € 4650,00 €


Då fastigheten ansluts endast till vatten- ELLER avloppsvattennätet är avgiften 50% av ovanstående (gäller ej glesbygdsområden).

 

Glesbygdsområden

På glesbygdsområdet enligt
by
ggd totalvåningsyta

Utan moms
(vattennät+avloppsnät)

Inkl. moms (24 %)
(vattennät+avloppsnät)

500 m² eller mindre 3750,00 € 4650,00 €

 

På glesbygdsområden debiteras för anslutning till avloppsnätet en avgift som motsvarar den fullständiga anslutningsavgiften. Om fastigheten ansluts endast till vattennätet är avgiften 50 % av den fullständiga anslutningsavgiften.

 

Undantag | avloppsvattenanslutning till avloppsnätet på glesbygdsområden.

På glesbygdsområdet enligt
byggd totalvåningsyta

Utan moms
(avloppsnät)

Inkl. moms (24 %)
(avloppsnät)

500 m² eller mindre 3750,00 € 4650,00 €

 


Övriga byggnader enligt räkningsformel:

Grunder för bestämning av anslutningsavgift

Upphörande av understöd för höga anslutningskostnader på glebygdsområden

 


Mera information ger byråingenjörerna

  • Mikko Vihanto  |  (06) 325 4154  |  mikko.vihanto@vaasa.fi
  • Anniina Latva-Ranta  |  (06) 325 4155  |  anniina.latva-ranta@vaasa.fi

 

Uppdaterad 20.01.2021