Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Snabbomrörning och flotation

På verket pumpas vattnet först till snabbomrörningen där järnhaltiga utfällningskemikalier tillsätts tillsammans med kalk för pH reglering. Efter det leds vattnet via flotationssedimenteringen där en kombination av utfällningskemikalien och ett optimalt pH gör att orenheterna fälls ut (lera, jordsubstanser och organiska ämnen). Dessa lyfts till ytan med hjälp av dispersionsvatten (luftbubblor). Slammet som bildas skrapas bort från ytan och pumpas till avloppsvattenreningsverket för behandling.

 

 

Finn även snabbomrörningen och flotation på Process-schemat >>

​Fortsätt till Snabbfiltreringen >>

 

Uppdaterad 15.01.2016