Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

 Foto:Christoffer Björklund

Vasa Vattens sanerings- och byggobjekt 2024

Klikka på markeringarna på kartan för mer information, eller på denna symbol   uppe till vänster, så öppnas en lista med saneringsobjekten. Symbolen uppe till höger öppnar kartan i ett eget fönster (rekommenderas).

 

 1. Västervik V /san VV
 2. Gubbgrund V+A ny KT/VV
 3. Alskatvägen A / san VV/E
 4. Brunnsvägen V /san VV/E
 5. Metviksgatan V+A /san VV/E
 6. Storalånggatan - Fredsgatan V /san VV
 7. Sandviken A / san VV/E
 8. Kronviksvägen V+A / ny VV/KT
 9. Gamla Vasa A / san VV/E
 10. Sunnanvik V / san VV
 11. Smirnoffgatan V / san VV/KT
 12. Centralgatan V / san VV
 13. Lindvägen V+A / ny VV/KT
 14. Eriksvägen V / san VV
 15. Strandgatan - Korsholmsesplanaden - Kaserngatan V / san VV
 16. Uddnäsvägen A / ny (borrning) VV/E

 

Förklaring:

= Vattenledningar
= Avloppsledningar

san = saneeringsobjekt
ny = nybyggnadsobjekt

Arbetet utförs av:
VV
 = Vasa Vatten
KT = Kommuntekniken
E = Entreprenör

 

 

Största investeringsobjekten på Molnträskets vattenverk:

 • Anläggning för otzonisering och aktivt kol byggs
 • Förnyande av automationen
 

Påttska avloppsreningsverkets största investeringsobjekt:

 • Sanering av luftare till luftningsbassängerna
 • Luktborttagning i förbehandlingen
Avloppspumpstationer:
 • JVP912 Hyyriä 1 flyttning av pumpstation

 

Aktuella byggarbetsplatser uppdateras på Störningskartan >

 

Uppdaterad 27.05.2024