Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Sedimentering

De föreningar som uppstår i luftningsbassängerna av de spjälkta organiska ämnena, bildar tillsammans med den döda bakteriemassan och de fällda fosfaterna, ett slam som åtskiljs från det renade vattnet i sedimenteringsbassängerna. Slammet sjunker till bassängbottnen och det renade vattnet som blir kvar på ytan, leds vidare till den kvävereducerande efterbehandlingen, sandfiltreringen. Det finns allt som allt 12 sedimenteringsbassänger.

Slammet som samlas på bottnen av sedimenteringsbassängerna pumpas till blandningsbassängen där det blandas med inkommande avloppsvatten och fördelas sedan på nytt i luftningsbassängerna. En del av slammet avlägsnas från verket via slambehandlingen. Ytslammet leds tillbaka till försedimenteringen. 

 

 

Finn sedimenteringen även på Process-schemat >>

Fortsätt till sandfiltreringen >>

 

Uppdaterad 15.10.2015