Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Arbetspriser fr.o.m. 1.1.2021

Den allmänna momssatsen är 24 % fr.o.m 1.1.2013. Debitering minst en timme.

  Utan moms Inkl.moms
Avgift för justering av vattenmätare 160,00 198,40
Avläsningsavgift av vattenmätare (på arbetstid) 53,00 65,72
Impulsmätarsavgift 115,00 142,60
Mätarbrunnsavgift 60,00 74,40
Avgift för öppning och stängning av husventil (obetalda fakturor) 156,00 193,44
Byte av vattenmätare eller ändring av mätarstorlek på kundens begäran
(inkl. arbete och mätare, inga andra nödvändiga delar)
250,00 310,00
Grävningsgrupp (inkl. grävmaskin + lastbil) På arbetstid 140,00 173,60
Installationsarbete, mätningsman    
På arbetstid 53,00 65,72
Utanför arbetstid 71,00 88,04
Helgarbete 100,00 124,00
Arbetsledning   må - fre kl. 7.00 - 15.30 60,00 74,40
Tillägg för betalningspåminnelse 5,00  
Förseningsränta enligt räntelagen (fr.o.m.1.7.2016) 7,0 %  

 

 

Uppdaterad 14.01.2021