Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Vattnet i Vasas historia

År 2015 fyllde Vasa Vatten 100 år. Vatten har haft en stor betydelse i Vasas historia, eftersom dricksvatten alltid varit en bristvara på kustområden. Alltsedan 1800-talet har under åren mycket gjorts för att säkra vattentillgångarna. Under Vasa storbrand 1852 fick man lära sig vikten av tillgången till vatten. Efter branden gjordes en säkrare stadsplan för det nya Vasa, men hela flytten av staden närmare kusten väckte oro över vattentillgångarna. Förutom brandsäkerhet innebär vatten även förbättrad hygien och hälsa. Byggandet av vattenförsörjningsverket fördröjdes dock och vattenbrist hann plåga stadsborna flera gånger innan 1.4.1915, då ett historiskt ögonblick upplevdes i Vasa och man för första gången kunde pumpa vatten till en vattenpost på Salutorget (se bilden ovan).

År 1915 togs även Vasas vattentorn i bruk. Vasas vattentorn är Finlands äldsta vattentorn som fortfarande är i bruk, även om det nuförtiden främst bara jämnar ut trycket i vattenledningsnätet.

År 1971 stod Påttska centralreningsverket färdigt att ta emot avloppsvatten från Vasa stad och Korshols kommun.

 

Mer om Vasa Vattens historia: Rent vatten alltsedan 1915  | Sammanfattning av källan: Vaasan Vedet - Vasa och dess Vatten, Petri Juuti & Tapio Katko | 2006