Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900
Vasa Vatten, Vasa vattentorn

 

 

Vasa Vatten erbjuder sina kunder vattenförsörjningstjänster, varav de mest centrala är att rena och leverera ett högklassigt hushållsvatten, samt leda och rena avloppsvatten. I dessa tjänster ingår även en rad sidotjänster. 

 

 

Vasa Vatten har, alltsedan affärsverksamheten inletts, tagit ansvar för miljö, natur och kvalitet. Det har alltid värnats om denna tradition och utvecklingen har skett i tidens anda. Vasa Vatten strävar till att vara en föregångare i beaktandet av miljön i sin verksamhet för att fylla både konsumenternas och samhällets förväntningar vid leverering av tjänster.

Vasa Vattens verksamhetsidé är att förse sitt verksamhetsområde med avbrottsfria vattenförsörjningstjänster i enlighet med principen om hållbar utveckling.

Organisation

Vasa Vatten grundades år 1915 och blev ett kommunalt affärsverk år 1992. Vasa Vatten fungerar enligt självkostnadsprincipen med beaktande av de framtida investerings- och utvecklingsbehoven. Vasa Vatten anskaffar en stor skala olika stödtjänster av stadskoncernen.

Vasa Vatten har tillsammans med stadens hussektor en direktion för de tekniska affärsverken och som direktör för Vaasa Vatten fungerar Pekka Rouhiainen.
 

Serviceområden

Vasa Vattens serviceområden finns i olika delar av staden, se verksamhetsenheter

  • Vattenproduktion
  • Tekniska tjänster
    - Nätverkstjänster
    - Anslutningstjänster
  • Avloppsvattenrening


Vasa Vatten anskaffar också olika stödtjänster av stadskoncernen, bl.a. Vasa Vattens Sekreterarservice.


Bekanta dig med Vasa Vattens service >>

 

 Foto: Christoffer Björklund

Vasa söker nya vattenreserver

Att finna tillräckliga råvattenreserver har alltid varit utmanande i kustområden. I Vasanejden gör den varierande kvaliteten på råvattnet, som tas ur Kyroälv, att reningsprocessen blir både invecklad och kostsam. 

Inom projektet med Kurikkas djupa grundvatten utreds ibruktagande av grundvatten för Vasas och Kurikkas behov. I projektets verkningsområde i Österbotten och Södra Österbotten finns 150 000 invånare och livsmedelsproduktion, som behöver mycket hushållsvatten.

Läs mer om projektet >>

 

 

Uppdaterad 04.07.2024