Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 040 725 7900

Foto:Christoffer Björklun

Störningar i vattendistributionen

          

 

Felanmälningar

under arbetstid 06 325 4187

utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

 

   Plötsligt avbrott i vattendistributionen

Om det inte kommer vatten ur kranen, försäkra dig först om att avbrottet i vattendistributionen inte beror på reparationsarbeten eller läckage i den egna fastigheten. Om felet inte hittas i den egna fastigheten, kontrollera om det skett rörbrott i närheten.

Plötsliga avbrott i vattendistributionen informeras om via sms, på våra nätsidor på sidan Aktuellt och på våran Störningskarta.

Om felet inte anmälts, kontakta Vasa vatten på felanmälningsnumren ovan.

Tips: Det lönar sig att alltid förvara en kanna vatten i kylskåpet för nödsituationer som vattenavbrott. Man kan också frysa ner vatten.

 

   Planerat avbrott i vattendistributionen

När vi planerar reparationsarbeten som kräver att vi stänger av vattnet, meddelar vi alltid de fastigheter avbrottet berör i god tid (senast 2 dygn innan avbrottet inleds). Vid kortare avbrott ber vi kunderna reservera vatten i kärl för eget behov.

Obs. För ett kort avbrott, kom i håg att även reservera vatten för toalettens behov!

 

Håll kranarna stängda under vattenavbrott

Under vattenavbrott måste kranar hållas stängda, eftersom reparationsarbetet kan orsaka att sediment lossnar ur rören, som i sin tur kan orsaka skada på din vattenutrustning. Efter reparationsarbetet spolar vi ledningarna tills vattnet klarnar, men missfärgningar kan ändå förekomma.

Det missfärgade vattnet är ofarligt för hälsan och försvinner genom att spola vatten ur kranarna en stund. Missfärgat vatten kan dock färga av sig på vit tvätt. Om vattnet inte klarnar av spolningen, kontakta Vasa Vatten.

 

   Uppmaning att koka dricksvattnet

När vattnet i vattenledningsnätet blir odrickbart, träder uppmaningen att koka dricksvattnet i kraft. Orsaken till uppmaningen kan vara t.ex. en lindrig mikrobiologisk kontaminering. Uppmaningen kan beröra ett litet område eller en större stadsdel, möjligen hela staden.

Vi informerar om uppmaningar att koka vatten via sms, via olika medier samt på våra nätsidor, på sidan Aktuellt och på våran Störningskarta.

Mer information fås även på telefon under arbetstid 06 325 4187 eller utanför arbetstid 06 325 4151.

Uppmaningen att koka vattnet berör endast det vatten som dricks och används i matlagning. Vattnet måste kokas minst 5 minuter och man bör låta det svalna innan man använder det. 

Under tiden en uppmaning att koka vattnet är i kraft, kan man:

  • duscha
  • diska (disken bör torkas noggrannt)
  • tvätta kläder (om inte vattnet är missfärgat)

En lindrig mikrobiologisk kontaminering bekämpas med desinficering, d.v.s. klorering av vattenledningsnätet. Klorets verkningstid är flera timmar, så vattnet kan vara odrickbart i över ett dygn.

 

   Användningsförbud för vatten

När vattnet i vattenledningsnätet blir farligt för människors hälsa, träder ett användningsförbud för vatten i kraft. Orsaker till användningsförbudet kan vara en allvarlig mikrobiologisk eller kemisk kontaminering. Förbudet kan beröra ett litet område eller en större stadsdel, möjligen hela staden. 

Beslutet om vattnets användningsförbud fattas av myndigheterna och information angående förbudet sänds ut via sms, i stor skala via olika medier, samt på våra nätsidor på sidan Aktuellt och på våran Störningskarta. Mer information fås även på telefon under arbetstid 06 325 4187 eller utanför arbetstid 06 325 4151.

När ett användningsförbud för vatten är i kraft får vattnet i vattenledningsnätet inte användas till något annat än till att spola wc:n!

En allvarlig mikrobiologisk kontaminering bekämpas med desinficering, d.v.s. en intensiv klorering av vattenledningsnätet. Klorets verkningstid är flera timmar, så det kan vara förbjudet att använda vattnet i flera dygn, beroende på kontaminationsspridningen.

 

Spolning av vattenledningar

Vattnets användningsförbud gäller även när vi spolar vattenledningar t.ex. i samband med saneringsarbeten. Spolningen kan orsaka att det ur rören lossnar sediment som kan orsaka skada på din vattenutrustning.

Under spolningen av ledningsnätet får man inte spola wc:n heller, men spolningsarbetet utförs på kort tid och orsakar sällan besvär. Spolningsarbeten utmärks på störningskartan som underhållsarbete eller som ett planerat avbrott i vattendistributionen.

 

  Tillfällig vattenutdelning

Om vattenavbrottet är långvarigt, hämtar vi en tillfällig vattenutdelningsstation till området, varifrån vatten kan hämtas i egna kärl. Tillfällig vattenutdelning ordnas vid plötsliga och planerade vattenavbrott samt i kontamineringssituationer när vattenledningsnätets vatten inte kan användas på över 24h. Vi informerar om vattendistributionspunktens läge via sms, i våra meddelanden på sidan Aktuellt och på våran Störningskarta.

 

Elavbrott

Elavbrott påverkar inte vattendistributionen. Reservkraftverk finns på vattenverket och på renvattenpumpstationerna.

Läs mera om förberedelse >>

 

Uppdaterad 07.06.2024