Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Vanliga frågor och svar

Vad är hushållsvattnets elledningsförmåga?

Hushållsvattnets elledningsförmåga är vid + 25 grader 280-300 µS/cm.

Tillsätter man fluor och vilka mängder finns i vattnet?

Man tillsätter inte fluor i vattnet och den befintliga mängden är endast 0,2 mg/l. Mera information om vattenkvaliteten får du här.


Vad är den sandliknande fällningen i varmvattenpannan?

Kalkfällning eller sk. pannsten som bildas då vattnet värms upp (kalk/kolsyra-balans). Ju hetare pannan är desto snabbare bildas  kalksten. Den rekommenderade temperaturen för varmvattenpannan är 55-65°C.


Det finns vatten under vattenmätarens glas. Är det normalt?

Ja, det är det. Mätaren är en sk. våtlöpande typ och vattnet  fungerar som mätarens "smörjmedel".


Vad är normal vattenförbrukning?

Bostadsfastigheternas vattenförbrukning i Finland är i medeltal 150 l/dygn/pers. År 2020 var förbrukningen för Vasas del ca. 128 l/dygn/pers. Mera information om hushållens vattenförbrukning finns till exempel här >>.


Vilket är vattnets pH-värde?

Aningen lite över eller under 8. Mera information om vattenkvaliteten får du här.


Vilken hårdhet har vattnet?

Vattnet i Vasa är medelhårt. År 2020 var medelvärdet 1,09 mmol/l. Mera exakta resultat ser ni här: Vattnets kvalitet / hårdhet


Vad kostar vattnet?

Vattnet kostar 1,59 € / m³ och avloppsvattnet 2,43 € / m³ (inkl. moms). Mera information om priser här: Vatten- och avloppsvattenavgifter


Vad göra​ när det inte kommer varmt vatten ur kranen?

​Vasa Vatten ansvarar inte för distributionen av varmvatten, så i felsituationer lönar det sig att kontrollera den egna varmvattenberedaren eller vända sig till fastighetsservicen eller bolaget som ansvarar för fjärrvärme. Varmvattentillförseln kan ibland avbrytas plötsligt, vilket oftast beror på en störning i fastighetens eget uppvärmningssystem eller fjärrvärmenätet.
 


Varför är kran​​vattnet ibland grumligt?

Att vattnet är grått eller har en viss mjölkaktig grumlighet beror på små luftbubblor som uppstår i vatten som värmts upp en aning. Om du låter vattnet stå, klarnar det inom ett par minuter. Fenomenet är naturligt och ofarligt och det förekommer nästan alltid i varmt vatten.

Det är också möjligt att vattenförsörjningsnätverk saneras i ditt bostadsområde. Under saneringen av vattenledningar kan det i området tillfälligt förekomma avbrott i vattendistributionen och ändringar i vattenkvaliteten. Eventuella missfärgningar i vattnet är ofarliga för hälsan och försvinner genom att låta vattnet rinna ur kranen en stund.

Under Aktuellt meddelar vi var vi sanerar.


Vem ansvarar för regnvattenledningarna?

Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen (103 a §, 13 a) tillämpas på de regn- och smältvatten som samlas på markytan, en byggnads tak eller en annan yta på ett bebyggt område. Tillämpningsområdet gäller också dräneringsvatten.

Dagvatten sköts av stadens kommunteknik på allmänna områden. Mera information och kontaktuppgifter härifrån.

Anslutningsuppgifter och ledningskartor beställs fortfarande från Vasa Vatten.

Beställning av anslutningsuppgifter

Vasa Vattens avgift för kombinerat avloppssystem